zgjedhjet-per-organet-drejtuese-te-uish
dokumenta-kryesore-dhe-informacione

DOKUMENTA KRYESORE

KONTAKT

  • Rr. Reshit Petrela,
    tek Dispanceria kati II-të
    Tiranë, Shqipëri
informacione-per-praktikantet

INFORMACIONE PËR PRAKTIKANTËT

Urdhri Infermierit njofton se për studentët të cilët diplomohen tashti dhe ata që nuk janë regjistruar, në degët infermier, mami, fizioterapi, teknik laboratori, teknik imazherie, logopedist procedura e regjistrimit ka ndryshuar si më poshtë

lajme-dhe-aktivitetet-me-te-fundit

Në bazë të Vendimit Nr. 560, datë 29/09/2018, të gjithë ata që kanë ezauruar të pesta herët e dhënies së Provimit të Shtetit, mund të vazhdojnë ta japin provimin duke paguar tarifën përkatëse prej 25 000 lekësh për Qëndrën e Shërbimeve Arsimore. Iu kujtojmë që së pari duhet të bëni konfirmimin e pjesëmarrjes pranë Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë nga data 08 Nëntor 2018 deri në datë 12 Nëntor 2018 ora 1400.

Iu njoftojmë se të gjithë kandidatët që kanë të shënuar kodin e kartës së praktikantit në këtë listë, duhet të përsërisin Praktikën Profesionale me Mbikëqyrje si dhe provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP), pra të ri-regjistrohen për përsëritjen e praktikës në zyrat ku kanë bërë regjistrimin fillestar.
Verifikoni të dhënat më poshtë: (more…)

UISH informon gjithë anëtarët e vet për të qënë sa më të qartë lidhur me informacione të ndryshme që qarkullojnë në rrjetet sociale dhe në Facebook me emra apo edhe anonimë, pasi UISH nuk përdor këto mjete për komunikim, sqarojmë se: (more…)

front-page