zgjedhjet-per-organet-drejtuese-te-uish
dokumenta-kryesore-dhe-informacione

DOKUMENTA KRYESORE

KONTAKT

  • Rr. Reshit Petrela,
    tek Dispanceria kati II-të
    Tiranë, Shqipëri
informacione-per-praktikantet

INFORMACIONE PËR PRAKTIKANTËT

Urdhri Infermierit njofton se për studentët të cilët diplomohen tashti dhe ata që nuk janë regjistruar, në degët infermier, mami, fizioterapi, teknik laboratori, teknik imazherie, logopedist procedura e regjistrimit ka ndryshuar si më poshtë

lajme-dhe-aktivitetet-me-te-fundit

Të gjithë infermierëve të Shqipërisë!

Të gjithë anëtarëve të UISH!

Iu bëjmë me dije se Urdhri Infermierit të Shqipërisë i krijuar me Ligjin Nr. 9718 datë 19/04/2007,  ndryshuar me Ligjin Nr. 10 462 datë 13/09/2011,  ndryshuar me Ligjin Nr. 124 datë 25/09/2014 “Për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë”, kërkon të informojë anëtarësinë e vet se: (more…)

UISH informon gjithë anëtarët e vet për të qënë sa më të qartë lidhur me informacione të ndryshme që qarkullojnë në rrjetet sociale dhe në Facebook me emra apo edhe anonimë, pasi UISH nuk përdor këto mjete për komunikim, sqarojmë se: (more…)

Urdhri Infermierit njofton se më në fund pas shumë përpjekjesh e diskutimesh, u arrit me sukses njohja e programit të studimit “Infermier i përgjithshëm” me kohëzgjatje 3.5 vite, si “Master Shkencor”, gjeni bashkëngjitur (more…)

front-page