JA Control Panle

UISH

REZULTATET VAP TETOR 2017

E-mail Print PDF

Iu njoftojmë se të gjithë kandidatët që kanë të shënuar kodin e kartës së praktikantit në këtë listë, duhet të përsërisin Praktikën Profesionale me Mbikëqyrje si dhe provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP), pra të ri-regjistrohen për përsëritjen e praktikës në zyrat ku kanë bërë regjistrimin fillestar.

Verifikoni të dhënat në listën e :
VAP-TETOR-2017