JA Control Panle

UISH

KODI

E-mail Print PDF

KODI ETIK-DEONTOLOGJIK I PROFESIONEVE INFERMIER/E, MAMI, FIZIOTERAPEFT/E, TEKNIK/E LABORATORI, TEKNKIK/E IMAZHERIE, LOGOPEDIST/E

Kodi Etik-Deontologjik  përmban  vlerat dhe parimet e sjelljes së drejtë, që lidhen me detyrimet dhe të drejtat e profesioneve: infermier/e, mami, fizioterapeft/e, teknik/e laboratori, teknik/e imazherie, logopedist/e në veprimtarinë e tyre të përditëshme për kujdesin ndaj jetës, shëndetit, lirisë dhe dinjitetit të njeriut.
Kodi Etik-Deontologjik i profesioneve infermier/e, mami, fizioterapeft/e, teknik/e laboratori, teknik/e imazherie, logopedist/e (Në vijim: profesionet e UISh)  mbështetet në Ligjin nr.9718, datë 19.4.2007 “Për Urdhrin e Infermierit në Republikën e Shqipërisë”,(i ndryshuar)   , në aktet nënligjore të Ministrisë të Shëndteësisë , në Statutin e UISh si dhe në aktet  e miratuara nga Këshilli Kombëtar i UISh.

Për të shkaruar te plotë kodin klikoni këtu...

 

Kërkoni në website

Procedura e Licensimi

Fotoalbum

Vizitorë online

We have 62 guests online