January 15, 2020 marin

TEMA E PËRZGJEDHUR PËR 2020 

Këshilli Ndërkombëtar i Infermierëve (ICN) si çdo vit, më datë 12 Maj kurorëzon Ditën Ndërkombëtare të infermierëve .

Tema e përzgjedhur për 2020 nga ICN është “Infermieri : Një zë që udhëheq – Përkujdesje për një botë të shëndetshme.”

Me qëllimin njohjen e shoqërisë me figurën e rëndësishme të infermierit në adresimin e sfidave të shumta shëndetësore .

Kjo Temë inkurajon të gjithë infermierët dhe publikun që të ketë ditë të shënuar të japin informacione, të ndihmojnë për tu ngritur profesionalisht, për të tërhequr gjeneratën e re të infermierve.

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë si antarë i ICN-së ju bën me dije që tema e Kongresit Kombëtar që do të zhvillohet me 12 Maj do të ketë të njëjtën tematikë.