DATAT DHE ORA E PROVIMIT VAP MAJ 2020 PËR PROFESIONIN E TEKNIK LABORATORI

Provimi i praktikës për Profesionin e Teknik – Laboratorit do të zhvillohet në datën 18,19,20,21 dhe 22 Maj 2020, me anë të platformës online ZOOM.

Çdo kandidat i regjistruar duhet të dërgojë në e-mail konfirmimi në adresën tirana.uish@gmail.com , këto të dhënat:

  1. Emër, Atësi, Mbiemer;
  2. Numër telefoni;
  3. Adresën e e-mail.

Afati i fundit për të dërguar të dhënat është data 16.05.2020.

Të gjithë praktikantët duhet të shkarkojnë platformën online ZOOM për:

  1. Kompjuter ( https://zoom.us/ )
  2. Sistem Android ( ZOOM Cloud Meetings – Applications sur Google Play)
  3. Sistem iSO (‎ZOOM Cloud Meetings).

Lista