Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Maj-2020.

Ju lutemi verifikoni të dhënat tuaja dhe për çdo mangësi kontaktoni me anë të e-mailit zyrtar.

Për datën dhe orën e provimit qëndroni në kontakt me faqen e QSHA-së.

Provimi i praktikës për Profesionin e Teknik – Laboratorit do të zhvillohet në datën 18,19,20,21 dhe 22 Maj 2020, me anë të platformës online ZOOM.

Çdo kandidat i regjistruar duhet të dërgojë në e-mail konfirmimi në adresën  tirana.uish@gmail.com , këto të dhënat:
(more…)