January 20, 2020 marin

INFERMIER DHE MAMI NË 2020

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO), në botë janë të regjistruar gjithsej 22 milionë infermier dhe 2 milionë mami, që përfaqësojnë gati 50% të forcës punëtore në fushën e shëndetësisë.

Ndër këta në Shqipëri janë të regjistruar rreth 21000 infermier, 1500 mami dhe 1300 infermier mami.