KALENDARI I DATAVE PËR ZHVILLIMIN E PROVIMIT TË PRAKTIKËS ( VAP) PRILL 2022

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, gjatë muajt Prill do të zhvilloj Provimin e Vlerësimit të Praktikës Profesionale-VAP, për profesionet:

  1. Mami : 9-10 Prill 2022;
  2. Fizioterapi : 16-17 Prill 2022;
  3. Infermieri e Përgjithëshme: 18-19-20-21-22-23-24 Prill 2022;
  4. Teknik – Laboratori : 25 Prill 2022;
  5. Logopedi : 26 Prill 2022;
  6. Teknik- Imazherie : 26 Prill 2022.

Për listën emërore , adresën dhe orën e provimit qendroni në kontakt me faqen e UISH.