KONFERENCA E PARË NDËRKOMBËTARE NË LOGOPEDI DHE FIZIOTERAPI

UISH e ftuar “Konferenca e Parë Ndërkombëtare në Logopedi dhe Fizioterapi” Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike në Universitetin “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan.