May 26, 2018 marin

Leje pune “Për punësim të miturish”

Pajis me Leje pune “Për punësim të miturish” Këtë leje pune e kërkon çdo person fizikë dhe juridikë, vendas ose të huaj, privatë ose publikë, që ushtrojnë veprimtari ekonomike fitimprurëse apo jofitimprurëse në territorin e Republikës së Shqipërisë para marrjes në punë të punëmarrësve të mitur (detajet tek e-shërbime për biznes).

[contact-form-7 404 "Not Found"]