LISTA EMËRORE ME DATËN DHE ORËN PËR PROVIMIN VAP QERSHOR 2020 PËR QARQET BERAT, DURRËS,DIBËR,GJIROKASTËR, KORÇË DHE LEZHË

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, gjatë muajt Qershor do të zhvilloj Provimin e Praktikës Profesionale-VAP.

Të gjithë praktikantët që kanë emrin në listat e mëposhtme, duhet të respektojnë masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për COVID-19:

  • Distancimin Social (mbi 1.5m nga njëri- tjetri)
  • Masat e higjenës personale.
  • Zbatimin e protokollit në aktivitetet e përditshme.

Duhet të keni me vete:

  • Kartën e Identitetit & të praktikantit.
  • Librezën e praktikës kush nuk e ka dorëzuar.
  • Përparëse të bardhë, doreza lateks, maskë dhe stilolaps.

Në provim nuk do iu lejohet pjesëmarrja kush ka temperaturën me 37.5°C.

Suksese në provim.