LISTA EMËRORE ME DATËN, ORËN DHE ADRESËN PËR PROVIMIN VAP PRILL-MAJ 2021

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, gjatë muajt Prill-Maj do të zhvilloj Provimin e Vlerësimit të Praktikës Profesionale-VAP, për profesionet  Fizioterapi (16-17 Prill), Teknik-Laboratori (18 Prill), Teknik- Imazherie & Logopedi (19 Prill), Mami (8-9-10 Maj) dhe Infermieri e Përgjithëshme (14 deri 20 Maj).  Adresa:  “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë Tiranë  Albanian University  , ku do të zhvillohet provimi.

Të gjithë praktikantët që kanë emrin në listat e mëposhtme, duhet të respektojnë masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale  për COVID-19:
▶️ Distancimin Social (mbi 1.5m nga njëri- tjetri)
▶️ Masat e higjenës personale.
▶️ Zbatimin e protokollit në aktivitetet e përditshme.
Duhet të keni me vete:
  • Kartën e Identitetit & të praktikantit.
  • Librezën e praktikës kush nuk e ka dorëzuar.
  • Përparëse të bardhë, doreza lateks , maskë dhe stilolaps.
Në provim nuk do iu lejohet pjesëmarrja kush ka temperaturën me 37.5°C.
Për cdo informacion apo problematikë  Lutemi të kontaktoni me anë të emailit uish_albania@yahoo.com
Suksese në provim

UISH