LISTA EMËRORE ME DATËN, ORËN DHE ADRESËN PËR PROVIMIN VAP TETOR 2021

LISTA EMËRORE ME DATËN, ORËN DHE ADRESËN PËR PROVIMIN VAP TETOR 2021

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë, gjatë muajt Tetor do të zhvilloj Provimin e Vlerësimit të Praktikës Profesionale-VAP, për profesionet  Mami (24 Tetor), Logopedi (25 Tetor), Teknik- Imazherie (26 Tetor), Teknik-Laboratori (27 Tetor), Fizioterapi (28 Tetor ), dhe Infermieri e Përgjithëshme (29-30-31 Tetor).

Për provimet  nga datat 24 – 27 do të zhvillohen në adresën Rr: “Rreshit Petrela”, Dispaceria, Tiranë.
Për provimet në datat 28 – 31 tetor në adresën: “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë Tiranë  Albanian University.
Të gjithë praktikantët që kanë emrin në listat e mëposhtme, duhet të respektojnë masat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për COVID-19:
  • Distancimin Social (mbi 1.5m nga njëri- tjetri);
  • Masat e higjenës personale;
  • Zbatimin e protokollit në aktivitetet e përditshme.
Duhet të keni me vete:
  • Kartën e Identitetit & të praktikantit;
  • Përparëse të bardhë, doreza lateks , maskë dhe stilolaps;
  • Nuk do iu lejohet pjesëmarrja  në provim kush ka temperaturë me 37.5°C.
Për cdo informacion apo problematikë  Lutemi të kontaktoni me anë të emailit uish_albania@yahoo.com
Suksese në provim
UISH