LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP JANAR 2023 PËR PROFESIONET

UISH zhvillon në datat 07, 08 , 09 , 10 dhe 11 Janar  provimin VAP për profesionet : Infermieri, Mami, Fizioterapi, Tek-Imazherie, Tek-Laboratori dhe Logopedi.

Më poshtë gjenden listat me praktikantët e regjistruar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit dhe të kenë me vete:

  • Kartën e Identitetit;
  • Kartën praktikantit;
  • Përparëse të bardhë dhe stilolaps.

Për cdo informacion apo problematikë lutemi të kontaktoni me anë të emailit

tirana.uish@gmail.com

Suksese në provim!

UISH


TEK- IMAZHERI

TEK- LABORATORI

FIZIOTERAPI

INFERMIERI VAP

LOGOPEDI

MAMI