LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP NËNTOR 2022 PËR PROFESIONET: INFERMIERI, MAMI, FIZIOTERAPI, TEK-IMAZHERIE, TEK-LABORATORI DHE LOGOPEDI

UISH zhvillon në datat 21, 22, 23 dhe 24 Nëntor provimin VAP për profesionet : Infermieri, Mami, Fizioterapi, Tek-Imazherie, Tek-Laboratori dhe Logopedi.

Më poshtë gjenden listat me praktikantët e regjistruar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit dhe të kenë me vete:

✅ Kartën e identitetit;

✅ Kartën praktikantit;

✅ Përparëse të bardhë dhe stilolaps.

❗Për cdo informacion ose problematikë lutemi të kontaktoni me anë të emailit

tirana.uish@gmail.com

Suksese në provim!

UISH