LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP PRILL 2022 PËR PROFESIONET : INFERMIERI, FIZIOTERAPI, TEK-IMAZHERIE, TEK-LABORATORI DHE LOGOPEDI

UISH zhvillon në muajin Prill provimin VAP për profesionet : Infermieri,Fizioterapi, Tek-Imazherie, Tek-Laboratori dhe Logopedi.

Më poshtë gjenden listat me praktikantët e pranuar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit dhe të kenë me vete:

  1. Kartën e Identitetit;
  2. Kartën praktikantit;
  3. Përparëse të bardhë, maskë dhe stilolaps.

Për cdo informacion apo problematikë Lutemi të kontaktoni me anë të emailit uish_albania@yahoo.com

Suksese në provim!
UISH