LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP PRILL 2022 PËR PROFESIONIN MAMI

UISH zhvillon në muajin Prill provimin VAP për Profesionin Mami.

Më poshtë gjenden lista me praktikantët e pranuar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit dhe të kenë me vete:

  1. Kartën e Identitetit;
  2. Kartën  praktikantit;
  3. Përparëse të bardhë, maskë dhe stilolaps.

Për cdo informacion apo problematikë  Lutemi të kontaktoni me anë të emailit uish_albania@yahoo.com
P.S.  Për profesionet e tjera lista emërore do te dalë ne ditët ne vijim.

Suksese në provim!
UISH

Shkarko listën: MAMI