LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP SHTATOR 2022 PËR PROFESIONET : INFERMIERI, MAMI, FIZIOTERAPI, TEK-IMAZHERIE, TEK-LABORATORI DHE LOGOPEDI

UISH zhvillon në datat 7 dhe 8 shtator provimin VAP për profesionet : Infermieri, Mami, Fizioterapi, Tek-Imazherie, Tek-Laboratori dhe Logopedi.

Më poshtë gjenden listat me praktikantët e pranuar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit dhe të kenë me vete:

Kartën e Identitetit;
Kartën praktikantit;
Përparëse të bardhë, maskë dhe stilolaps.
Për cdo informacion apo problematikë Lutemi të kontaktoni me anë të emailit uish_albania@yahoo.com

Suksese në provim!
UISH