LISTA EMËRORE PËR PROVIMIN VAP TETOR 2023

UISH zhvillon në datën 21 TETOR provimin VAP për profesionet : Infermieri, Mami, Fizioterapi, Tek-Imazherie, Tek-Laboratori dhe Logopedi.

Më poshtë gjenden listat me praktikantët e regjistruar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit në adresën “Bookstore”, Blv. Zogu I-rë Tiranë Albanian University dhe të keni me vete:

  • Kartën e Identitetit;
  • Kartën praktikantit;
  • Përparëse të bardhë dhe stilolaps.

Për cdo informacion apo problematikë lutemi të kontaktoni me anë të emailit

tirana.uish@gmail.com

Suksese në provim!

UISH