LISTA PARAPRAKE E KONFIRMIMEVE PËR QSHA DHE LISTA E FITUESËVE TË VAP 2022

LISTA PARAPRAKE E KONFIRMIMEVE PËR QSHA DHE LISTA E FITUESËVE TË VAP 2022

Provimi i Vlerësimit të Praktikës Profesionale për praktikantët e profesioneve Infermieri, Mami, Fizioterapi, Teknik-Laboratori, Teknik-Imazherie dhe Logopedi.

UISH iu shpreh mirënjohjen në veçanti praktikantëve që falë përgatitjes së tyre u vlerësuan me rezultate të larta, duke treguar se puna dhe përkushtimi gjithmonë vlerësohen.

UISH do të jetë gjithmonë pranë anëtarëve të tij, për të arritur nivelet më të larta të profesionalizmit.

Për çdo mangësi ose të dhënat janë shkruar gabim, lutemi të kontaktoni në adresën elektronike uish_albania@yahoo.com
Për datën dhe orën e Provimit të Shtetit qëndroni në kontakt me faqen e QSHA-së.