LISTA PARAPRAKE E KONFIRMIMEVE PËR QSHA DHE LISTA E FITUESËVE TË VAP TETOR 2020 PËR PROFESIONET

Provimi i Vlerësimit të Praktikës Profesionale për praktikantët e profesioneve të përmendura më lart perfundoi me sukses.

UISH përgëzon të gjithë praktikantët që iu nënshtruan testimit për bashkëpunimin dhe mbështetjen e treguar në zbatimin e të gjithave protokolleve në kuadër të COVID-19.
UISH iu shpreh mirënjohjen në veçanti praktikantëve që falë përgatitjes së tyre u vlerësuan me rezultate të larta, duke treguar se puna dhe përkushtimi gjithmonë vlerësohen.
UISH do të jetë gjithmon pranë anëtarëve të tij, për të arritur nivelet më të larta të profesionalizmit.
Për datën dhe orën e Provimit të Shtetit qëndroni ne kontakt me faqen e QSHA-së.
SUKSESE NË PROVIMIN E SHTETIT!