September 23, 2019 marin

LISTA PARAPRAKE E VAP TETOR 2019

Kjo është lista paraprake e ndarë sipas profesioneve përkatëse me emrat e kandidatëve që do futen në VAP sezoni Tetor 2019 .
Për cdo paqartësi që mund të keni ju lutem drejtohuni në qarkun përkatës ku keni bërë rregjistrimin,pasi me datë 25/09/2019 do shpallet lista përfundimtare me datat dhe oraret përkatëse dhe nuk mund të ketë shtesa të tjera.
Faleminderit!

1. INFERMIERI VAP TETOR 2019

2. MAMI VAP TETOR 2019

3. FIZIOTERAPI VAP TETOR 2019

4. TEKNIK IMAZHERIE VAP TETOR 2019

5. TEKNIK LABORATORI VAP TETOR 2019

6. LOGOPEDI VAP TETOR 2019