LISTA PËRFUNDIMTARE E KONFIRMIMEVE PËR QSHA JANAR 2023 PËR PROFESIONET MAMI, TEKNIK LABORATORI DHE TEKNIK IMAZHERIE

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Janar 2023 për profesionet Mami, Teknik Laboratori dhe Teknik Imazherie.

Për çdo problematikë kontaktoni në emailin e shënuar më poshtë:

tirana.uish@gmail.com

Në lidhje me datën dhe orën e provimit ju lutemi qëndroni në kontakt me faqen e QSHA-së.

Suksese!