LISTA PËRFUNDIMTARE E KONFIRMIMEVE PËR QSHA JANAR – 2023 PËR PROFESIONIN INFERMIERI

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Janar 2023 për profesionin Infermieri.
Për çdo problematikë kontaktoni në emailin e shënuar më poshtë:

tirana.uish@gmail.com


Qsha Infermieri Janar 2023