LISTA PËRFUNDIMTARE E QSHA-SË PËR PROFESIONIN E LOGOPEDISË

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA-Maj-2020.

Ju lutemi verifikoni të dhënat tuaja dhe për çdo mangësi kontaktoni me anë të e-mailit zyrtar.

Për datën dhe orën e provimit qëndroni në kontakt me faqen e QSHA-së.