LISTAT E FITUESËVE TË VAP-SË PËR PROFESIONET E INFERMIERISË SË PËRGJITHSHME, FIZIOTERAPISË DHE MAMISË.

Provimi i Vlerësimit të Praktikës Profesionale të praktikantëve Infermier, Mami, Fizioterapi perfundoi me sukses.
UISH përgëzon të gjithë praktikantët që iu nënshtruan testimit për bashkëpunimin dhe mbështetjen e treguar në zbatimin e të gjithave protokolleve në kuadër të COVID-19.

UISH iu shpreh mirënjohjen në veçanti praktikantëve që falë përgatitjes së tyre u vlerësuan me rezultate të larta, duke treguar se puna dhe përkushtimi gjithmonë vlerësohen.

UISH do të jetë gjithmon pranë anëtarëve të tij, për të arritur nivelet më të larta të profesionalizmit.

SUKSESE NË PROVIMIN E SHTETIT!