LISTAT PËRFUNDIMTARE E PROFESIONEVE TË LOGOPEDISË DHE TEKNIK IMAZHERIE

Çdo kandidat që shikon emrin në listë duhet të dërgojë në e-mail uish_albania@yahoo.com të dhënat: Emër, Mbiemer dhe adresën e e-mail që do ketë aktive ditën e provimit. (Afati i fundit për të dërguar të dhënat është data 03.05.2020).
Të gjithë studentët do të klikojnë në linkun dhe në platformën që do të dërgohet nga e-mail zyrtar i UISH-së.

  • Provimi do jetë drejtpërdrejt me kamer.
  • Të gjithë duhet të kenë kartën e identitetit dhe kartën e praktikantit përpara.
  • Të gjithë studentët do të qëndrojnë përpara kompjuterit duke i mbajtur kamerat dhe zërin e hapur.

Do qëndroni në pritje sipas orarit të caktuar që të klikoni në linkun që do tju vijë në e-mail.