June 14, 2019 marin

DERGIM I MATERIALEVE PËR BOTIMIN E REVISTËS

Të nderuar kolegë!

Jeni të ftuar të dërgoni materialet tuaja për ti publikuar në revistën “Profesionistët e Kujdesit Shëndetësor” e cila është botim periodik i Urdhrit të Infermierit të Shqipërisë.
Këto materiale na shërbejnë të gjithëve për zhvillimin e profesionit, shkëmbimin e eksperiencave profesionale dhe promovimin e vlerave.

Njëkohësisht nga botimi i materialeve ju përfitoni kredite pranë QKEV.

Materialet mund ti dërgoni në adresën e emailit: uish_albania@yahoo.com