Ndryshim adrese dhe orari për zhvillimin e provimit Vap Prill 2022 për profesionin e Teknik Laboratorit

Provimi i praktikës do të zhvillohet në ambjentet e Albanian University.
Për të gjithë praktikantët me poshtë do të gjeni të dhënat dhe orarin përkatës për secilin nga ju. Ditën e provimit duhet të keni me vete:

    1. Kartën e Identitetit;
    2. Kartën praktikantit;
    3. Përparëse të bardhë, maskë dhe stilolaps.

Suksese në provim!
UISH