NJOFTIM PËR DORËZIMIN E LIBREZAVE TË PRAKTIKËS PËR SEZONIN VAP DHJETOR 2023

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë njofton se në datat 04 ( për të gjitha qarqet ) dhe 04, 05, 06 Tetor 2023, ora 12:00 – 14:00 (për qarkun e Tiranës) bëhen regjistrimet për të gjithë ata që dëshirojnë të hyjnë në Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) Dhjetor 2023. Për të krijuar mundësinë e pjesëmarrjes në provim, të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë pranë zyrave ku kanë bërë regjistrimin në praktikë dokumentat e mëposhtme:

  • Kërkesë për regjistrim në provim, ku do të përcaktoni saktë për të satën herë hyni në provim praktike. (shkarkoje këtu)
  • Fotokopje të diplomës, (ose vërtetim diplomimi) dhe listës së notave.
  • Fotokopje e kartës së identitetit.
  • Librezën e Praktikës. (Ata që e kanë dorëzuar në sezone të mëparshme, por më pas nuk janë paraqitur në provim, duhet të specifikojnë në Kërkesë sezonin kur e kanë dorëzuar).

Iu urojmë suksese!

UISH