NJOFTIM PËR DORËZIMIN E LIBREZAVE TË PRAKTIKËS PROFESIONALE PËR SEZONIN VAP JANAR 2023

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë njofton se në datat  04, 05 dhe 06 Janar 2023, ora 09.00-12.00 bëhen pranimet  e Librezave për të gjithë ata që kanë përfunduar praktikën profesionale dhe  dëshirojnë të hyjnë në Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP) JANAR 2023.

Për të krijuar mundësinë e pjesëmarrjes në provim, të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë pranë zyrave ku kanë bërë regjistrimin në praktikë Librezen e Praktikës  Profesionale të firmosur nga Drejtuesi i Praktikës .

Ata që e kanë dorëzuar në sezone të mëparshme, por më pas nuk janë paraqitur në provim, duhet të specifikojnë me një Kërkesë sezonin kur e kanë dorëzuar.

Provimi do të jetë nga  data 07 – 11 Janar 2023.

➡️ 07 Janar 2023 Fizioterapi dhe Mami.

➡️ 08 Janar 2023  Logopedi, Teknik Imazherie dhe Teknik Laboratori.

➡️ 09, 10 ,11 Janar 2023  Infermieri.

Për listën emërore , adresën dhe orën e provimit VAP qëndroni në kontakt me faqen e UISH-së.

Ju urojmë suksese në provim dhe Gëzuar festat e fundvitit!

 

UISH