July 15, 2019 marin

NJOFTIM PËR FITUESIT E PROVIMIT TË SHTETIT TË QARKUT TË TIRANËS

Duke filluar nga data 16.07.2019 e në vazhdim , të gjithë fituesit e sezonit Maj 2019 mund  të tërheqin Lejen e Ushtrimit të Profesionit. Secili fitues të dorëzojë pranë zyrës së UISH, dokumentacionin si më poshtë:

1. Deklaratën e pikëve të fituara në provim;
2. Mandat pagesën në bankë për UISH ( 6700 LEK).