January 28, 2020 marin

NJOFTIM PËR FITUESIT E SEZONIT DHJETOR – JANAR

Të gjithë profesionistët fitues, që duan të pajisen me lejen e ushtrimit të profesionit  duhet të paraqiten pranë zyrave të qarqeve përkatëse ku kanë zhvilluar praktikën profesionale.

Dokumentacioni që duhet të paraqesin të gjithë të interesuarit është:

 1. Deklarata e pikëve të provimit (QSHA).
 2. Fotokopje e diplomës dhe listës së notave të noterizuar.
 3. Dy fotografi.
 4. Mandatin e pagesës.

Tarifat për pagesën: 6700 lek.

 • Karta e identitetit profesional   200 lekë.
 • Depozitim dosje për anëtarët e rinj për sektorin shtetëror dhe privat 1 500 lekë.
 • Leja e të drejtës së ushtrimit të profesionit 5 000 lekë.

Këto pagesa do të bëhen pranë këtyre bankave, në këto numra llogarie:

 1. BANKA CREDINS me nr. llogarie 145351
 2. BANKA RAIFFEISEN me nr. llogarie  0100927928
 3. INTESA SANPAOLO BANK me nr. llogarie  2022930901
 4. BANKA TIRANA me nr.llogarie  0130-309114-100
 5. BANKA KOMBËTARE TREGTARE me nr. llogarie  416284099