Njoftim për kandidatët Ngelës

Për të gjithë kandidatët rezultues Ngelës në provimin e praktikës (VAP PRILL 2022) , që do të aplikojnë për të ndjekur Praktikën Profesionale 2-Mujore me mbikëqyerje. Ju bëjmë me dije se kandidatët do të regjistrohen pranë vendbanimit ku ata kanë bërë regjistrimin fillestar 26.05.2022- 31.05.2022 prej orës 09.00 – 13.00.