Njoftim për konfirmim pjesëmarrje në provimin e shtetit Janar 2021

Njoftojmë të gjithë kandidatët JO FITUES të Provimit të Shtetit (Infermier, Mami,Fizioterapi, Teknike Imazherie, Teknike Laboratori dhe logopedi) në datë 4 , 5, 6 dhe 7 DHJETOR 2020, do të bëhen regjistrimet për të gjithë ata që dëshirojnë të hyjnë në Provim Shteti në Sezonin 2 që do të zhvillohet në Janar 2021 në bazë të njoftimit të nxjerrë nga Qëndra e Shërbimeve Arsimore QSHA.
Personat e interesuar duhet të dërgojnë dokumentacionin e mëposhtëm me anë të postës elektronike tek:

tirana.uish@gmail.com.

Foto të diplomës ose (vërtetim diplomimi) dhe listës së notave.

Foto të kartës së identitetit.

Foto të kartës praktikantit.

Kujdes: Kandidatët të cilët janë regjistuar në Tetor 2020 nuk duhet të bëjnë konfirmim.