Njoftim për konfirmim pjesëmarrje në Provimin e Shtetit ( QSHA-së)

Regjistrimi për Provimin e SHTETIT (QSHA-së), do të zhvillohet me anë të postës elektronike të çdo QARKU, ku keni bërë regjistrimin fillestar.
Afati për dorëzimin e dokumentacionit data 10/11/2021!
Aplikimi do zhvillohet sipas modelit në foto.
Bashkëngjitur duhet:

 1. Karta e identitetit
 2. Karta e praktikantit,
 3. Diploma ( E detyrueshme)

E-mailet e mëposhtëm:

 • Berati : beratuish@gmail.com
 • Durres: uishdurres@gmail.com
 • Diber: uishdiber@yahoo.com
 • Shkodra: uishshkoder@gmail.com
 • Lezha : lezha.uish@gmail.com
 • Kukes : kukes.uish@gmail.com
 • Tirana : tirana.uish@gmail.com
 • Elbasani : uishelbasan@gmail.com
 • Korca: korca.uish@gmail.com
 • Gjirokastra: urdhrigjirokaster@gmail.com
 • Vlora: uishvlore@yahoo.com
 • Fier : fier.uish@gmail.com

Shënim: Praktikantët që janë FITUES të provimit VAP TETOR 2021, nuk kanë nevojë të bëjnë regjistrim për provimin e Qsha-së sepse herën e parë regjistrohen automatikisht pasi shpallen fitues në provimin e praktikës.

Faleminderit
Blerina Duka
President i UISH