NJOFTIM PËR KONFIRMIM PJESËMARRJE NË PROVIMIN E SHTETIT ( QSHA-SË)

Njoftim për konfirmim pjesëmarrje në Provimin e Shtetit ( QSHA-së)
Regjistrimi për Provimin e SHTETIT (QSHA-së), do të zhvillohet me anë të postës elektronike të çdo QARKU, ku keni bërë regjistrimin fillestar.
Dorëzimin i dokumentacionit bëhet nga 24-30 prill 2022.
Aplikimi do zhvillohet sipas modelit në foto.

Bashkëngjitur duhet:

 • Karta e identitetit
 • Karta e praktikantit,
 • Diploma ( E detyrueshme)

E-mailet e mëposhtëm:

 • Berati: beratuish@gmail.com
 • Durres: uishdurres@gmail.com
 • Diber: uishdiber@yahoo.com
 • Shkodra: uishshkoder@gmail.com
 • Lezha: lezha.uish@gmail.com
 • Kukes: kukes.uish@gmail.com
 • Tirana: tirana.uish@gmail.com
 • Elbasani: uishelbasan@gmail.com
 • Korca: korca.uish@gmail.com
 • Gjirokastra: urdhrigjirokaster@gmail.com
 • Vlora: uishvlore@yahoo.com
 • Fier: fier.uish@gmail.com

Shënim: Praktikantët që janë FITUES të provimit VAP PRILL 2022, nuk kanë nevojë të bëjnë regjistrim për provimin e Qsha-së sepse herën e parë regjistrohen automatikisht pasi shpallen fitues në provimin e praktikës.

Faleminderit

Blerina Duka
President i UISH