Njoftim për konfirmim pjesëmarrje në Provimin e Shtetit ( QSHA-së)

Regjistrimi për Provimin e SHTETIT (QSHA-së), do të zhvillohet me anë të postës elektronike📧⬇️⬇️

tirana.uish@gmail.com

‼Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit  është data 26/12/2022.

Në email duhet të dërgoni  me foto këto dokumenta:

1-Karta e identitetit

2-Karta e praktikantit,

3-Diploma ( E detyrueshme).

🗣‼Duhet të saktësoni profesionin dhe herën e pjesëmarrjes në provim.


Shënim: Praktikantët që janë FITUES të provimit VAP Nëntor 2022, nuk kanë nevojë të bëjnë regjistrim për provimin e Qsha-së sepse herën e parë regjistrohen automatikisht pasi shpallen fitues në provimin e praktikës (VAP)

Faleminderit,

Blerina Duka
President i UISH