Njoftim për konfirmim pjesëmarrje në Provimin e Shtetit ( QSHA-së)

NJOFTIM!
Regjistrimi për Provimin e SHTETIT (QSHA-së), do të zhvillohet me anë të postës elektronike të çdo QARKU, ku keni bërë regjistrimin fillestar.
!!!Afati i fundit për dorëzimin e dokumentacionit  është data 15/05/2021!!!
Aplikimi do zhvillohet sipas modelit në foto.
Bashkëngjitur duhet:
  • karta e identitetit
  • karta e praktikantit,
  • diploma ( E detyruesheme)
E-mailet e mëposhtëm:
Shënim: Praktikantët që janë FITUES të provimit VAP 2021, nuk kanë nevojë të bëjnë regjistrim për provimin e Qsha-së sepse herën e parë regjistrohen automatikisht pasi shpallen fitues në provimin e praktikës.
Faleminderit 
Blerina Duka 
President i UISH