NJOFTIM PËR KONFIRMIMET E PJESËMARRJES NË PROVIM SHTETI MAJ 2020

Urdhri Infermierit të Shqipërisë njofton se në datë 25 , 26 dhe 27 Mars 2020, bëhen regjistrimet për të gjithë ata që dëshirojnë të hyjnë në Provim Shteti në Sezonin Maj 2020. Personat e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm:

  1. Një kërkesë ku do të përcaktoni saktë për të satën herë hyni në Provim Shteti (shkarkoje këtu) .
  2. Fotokopje të diplomës dhe listës së notave.
  3. Fotokopje të kartës së identitetit dhe kartës së praktikantit.

Iu urojmë suksese!

UISH