September 7, 2018 marin

NJOFTIM PËR NJOHJEN E PROGRAMIT 3.5 VJEÇAR SI “MASTER SHKENCOR”

Urdhri Infermierit njofton se më në fund pas shumë përpjekjesh e diskutimesh, u arrit me sukses njohja e programit të studimit “Infermier i përgjithshëm” me kohëzgjatje 3.5 vite, si “Master Shkencor”, gjeni bashkëngjitur shkresën përkatëse:
Shkresa Nr 8983, date 31/08/2018