NJOFTIM PER PROVIMIN VAP ONLINE

Në takimin e Bordit Drejtues të UISH për provimin e praktikës profesionale ( VAP) ,vendosi që:

  • Profesionet, Infermieri, Mami, Fizioterapi do të zhvillohen në një kohë të dytë, pranë Qarqeve me normalizimin e situatës COVID-19.
  • Profesionet Logopedi (6-7 Maj 2020), Teknik – Imazherie (8-9-10 Maj 2020), provimet do të zhvillohen në platformën onlinë.
  • Profesioni Teknik – Laboratori, do njoftoheni së shpejti për datën, provimi do te zhvillohet në platformën online.

Në pamundësi për t’ju përgjigjur çdo pyetje që mund të keni, ju lutem qëndroni në kontakt me faqen e web-it dhe të facebook-ut për njoftimet.