February 28, 2018 marin

NJOFTIM PËR PUNËSIM

Shtëpia e të Moshuarve “Ruaje  Moshën” Tiranë,  kërkon të punësojë infermierë për nevojat e saj. Iu lutemi të interesuarve të gjejnë mëposhtë  numrat e kontaktit për këtë mundësi punësimi. Nipt: L61327454PAdresa : Rruga Mustafa Demiri Nr.5 Trane
Facebook: Shtepia e te Moshuarve “Ruaje Moshen”
Tel: 042 371703
Cel: 0682030359
Email: ruajemoshen@gmail.com

Faleminderit!