April 23, 2019 marin

PËR KANDIDATËT QË NUK KALUAN VAP PRILL 2019

NJOFTIM PËR REGJISTRIM NË PRAKTIKË PROFESIONALE PËR KANDIDATËT QË NUK KALUAN VAP PRILL 2019. Iu njoftojmë se të gjithë kandidatët që kanë të shënuar kodin e kartës së praktikantit në këtë listë, duhet të përsërisin Praktikën Profesionale me mbikëqyerje si dhe Provimin e Vlerësimit të Aftësimit Praktik (VAP), pra të ri-regjistrohen për përsëritjen e praktikës në zyrat ku kanë bërë regjistrimin fillestar, në datat 23-24-25-26 dhe 30 Prill 2019.

Verifikoni të dhënat më poshtë:

Të nderuar kandidatë për VAP!
Kjo është lista përfundimtare e VAP. Askush të mos niset nga lista e parë apo e dytë, gjithsecili e di rezultatin në momentin e dhënies së provimit për të cilin ka firmosur para Komisionit.
Suksese në praktikë!

UISH