NJOFTIM – PRAKTIKA PROFESIONALE 3-MUJORE ME MBIKËQYERJE

Për të gjithë kandidatët që do të aplikojnë për të ndjekur Praktikën Profesionale 3-Mujore me mbikëqyerje. Ju bëjmë me dije se kandidatët do të regjistrohen pranë vendbanimit ku ata jetojnë (kjo për shkak të pandemisë, mbingarkesës në spitalet Covid) nga datat 6 deri 15 Janar 2021 prej orës 09.00-13.00.

Datat e dorëzimit të dokumentacionit për regjistrimin do të jenë:

6-7-8 Janar, Infermieri e Përgjithshme

11-12 Janar, Fizioterapi

13-14 Janar, Teknik Imazherie, Teknik Laboratori

15  Janar, Logopedia,  Mami

Pranë zyrave rajonale kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme  :

  1. Kartelën e plotësuar (shkarko)
  2. Kërkesë antarësimi, me shkrim dore (shkarko)
  3. Diplomë + listën e notave të noterizuar. Në mungesë të diplomës vërtetim nga Universiteti.
  4. CV
  5. Fotokopje të Kartës së Identitetit ose Pasaportës.
  6. 6 fotografi dokumenti.
  7. Mandat pagesë në llogari të UISH-së prej 3 000 lekësh në një nga këto bankat
BANKA CREDINS Me nr. llogarie 145351
BANKA RAIFFEISEN Me nr. llogarie 0100927928
BANKA INTESA SANPAOLO Me nr. llogarie 2022930901
BANKA TIRANA Me nr. llogarie 0130-309114-100
BANKA KOMBËTARE TREGTARE Me nr. llogarie 416284099

Gjatë paraqitjes për dorëzimin e dokumentacionit kandidati duhet të ketë parasysh të zbatojë rregullat e vendosura nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale:

  • Të paraqitet pranë Zyrave të UISH-së Rajonale, i pajisur me masat mbrojtëse, maskë dhe doreza plastike.
  • Të zbatojë ruajtjen e distancës sociale 1.5-2 metra nga kandidatët e tjerë.

Pas dorëzimit të dosjes kandidatët do të pajisen me:

Librezën e Praktikës Profesionale ,

E cila përmban informacion të përgjithshëm për Urdhrin e Infermierit të Shqipërisë , për temat që do të përgatitet për zhvillimin e provimit të praktikës profesionale dhe ku do të bëj plotësime për praktikën që do të zhvilloj me mbikëqyrësin.

Karta e Identifikimit  të praktikës profesionale,

Dokument identifikimi profesional të cilën praktikanti duhet ta ketë gjatë ushtrimit të praktikës profesionale.