NJOFTIMI PER FITUESIT E SEZONIT JANAR 2021 NE PROVIMIN E SHTETIT

Provimi i Shtetit  për kandidatët  e profesioneve të përkujdesit shëndetësor  përfundoi me sukses.

UISH përgëzon të gjithë kandidatët që iu nënshtruan testimit ,  për bashkëpunimin dhe mbështetjen e treguar në zbatimin e të gjithave protokolleve në kuadër të COVID-19.
Njoftojmë të gjithë kandidatët e profesionioneve të rregulluara (Infermieri, Fizioterapi,  Teknik – Laboratori, Teknik – Imazherie dhe Logopedi)që kanë rezultuar fitues në Provimin e Shtetit, të bëjnë aplikimin për Lejen e Ushtrimit të Profesionit.
Dokumentat që nevojiten janë:
  1. Diploma e Bachelorit dhe lista e notave e noterizuar.
  2. Deklarata e pikëve të provimit.
  3. Mandat pagesa për aplikimin për licensë për herë të  parë 6700 lekë, dhe kuotizacionet mund të paguhen çdo vit nga 1200 lekë ose për 5 vite në total 6000 lekë. ( Shkarko)
  4. Numër kontakti dhe email.
Kërkesa dhe dorëzimi i dokumentacionit ( i skanuar) do të bëhet në rrugë elektronike, në adresën e  postës elektronike (e-mail) të Qarkut ku kanë bërë regjistrimin fillestar.
Në momentin e tërheqjes së lejes së ushtrimit të profesionit dokumentacioni i mësipërm duhet të dorëzohet dorazi pranë zyrave kur keni bërë aplikimin.
Faleminderit për mirëkuptimin,

UISH

Betimi i Infermjerit