NJOFTIMI PER FITUESIT E SEZONIT TE PARE NE PROVIMIN E SHTETIT – 17/12/2020

Dokumentat që nevojiten janë:

  1. Diploma e Bachelorit dhe lista e notave e noterizuar.
  2. Deklarata e pikëve të provimit.
  3. Mandat pagesa .
  4. Numër kontakti dhe e-mail.

Kërkesa dhe dorëzimi i dokumentacionit ( i skanuar) do të bëhet në rrugë elektronike, në adresën e  postës elektonike (e-mail) të qarkut ku kanë bërë regjistrimin fillestar.

Në momentin e tërheqjes së lejes së ushtrimit të profesionit dokumentacioni i mësipërmë duhet të dorëzohet dorazi pranë zyrave kur keni bërë aplikimin.

Faleminderit për mirëkuptimin,

UISH