December 19, 2019 marin

NURSING NOW ALBANIA

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë prezanton sloganin më të ri që vjen fal bashkëpunimit me Nursing Now, duke qenë pjesë e grupeve kombëtare.

Kjo Fushatë do të veprojë në 100 shtete.

Cfarë është Nursing Now ?

Është një Fushatë globale e bashkëpunimit të ngushtë midis Këshillit Ndërkombëtar për Infermierë (ICN) dhe Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO) me qëllim përmirësimin e shëndetit duke rritur profilin dhe statusin e infermierëve duke i udhëhequr, mësuar të ndërtojnë një lëvizje globale.

Do të punohet me partnerë nga e gjithë bota për të avokuar për më shumë Infermierë në pozicionin e Lidershipit.

Nursing Now vepron në 5 programe:

  • Mbulimi Shëndetësor Universal;
  • Ndikimi i evidencave;
  • Lidershipi dhe zhvillimi;
  • Ndarja e praktikës efektive;
  • Nightingale Challenge,

me qëllim që të arrijë përmisimin e shëndetit duke rritur profilin dhe statusin e Infermierit në të gjithë botën.

https://www.nursingnow.org