February 14, 2018 marin

PËR PROFESIONISTËT MË TË MIRË TË VITIT 2018

Iu informojmë se UISH në datë 10 Maj 2018, për Ditën Ndërkombëtare të Infermierit, në Kongresin e Parë të UISH, do të shpallë:

1.    Infermierin më të mirë të vitit.
2.    Maminë më të mirë të vitit.
3.    Ekipi më i mirë infermieror i Qëndrave Shëndetësore.
4.    Ekipi më i mirë infermieror i Shërbimit Spitalor.

Të gjitha sygjerimet tuaja mund t’i dërgoni me email në adresën : uish_albania@yahoo.com ose
edhe me postë në adresën : Rr. Reshit Petrela, Tek Dispanceria, Kati 2, Tiranë.

Faleminderit!
UISH